SK

Členovia

Predsedom Združenia obcí Slanského mikroregiónu je v súčasnosti starostka obce Kalša Ing. Gabriela Ivaňáková.

Riadnymi členmi Združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí:

Blažice

Bohdanovce

Kalša

Nižný Čaj

Nový Salaš

Rákoš

Ruskov

Slanec

Slančík

Slanská Huta

Slanské Nové Mesto

Vyšný Čaj 

 

Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter. Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.

Táto podstránka bola naposledy upravená: 18.8.2023